Skip navigation

Het Open Veld - werk van

Johan Willem Kaiser,
Margaretha Hofmans
en Christiaan Engels.

Het Open Veld - werk van Johan Willem Kaiser, Margaretha Hofmans en Christiaan Engels

Doel en opzet van deze website

Deze website heeft ten doel enig materiaal te ontsluiten dat anders niet gemakkelijk toegankelijk is. De hier bijeengebrachte teksten kunnen diegene interesseren, boeien of zelfs diep raken die zoekt naar de zin van wat op zijn of haar levenspad komt.

De site bestaat uit drie delen voorafgegaan door een korte Inleiding:

  1. Het vanaf 1946 gepubliceerde werk van J.W. Kaiser (1897 – 1960);
  2. Een ongepubliceerde selectie uit de verslagen van de “vraagavonden”, van 1960 tot 1967 gehouden te Baarn en geleid door Margaretha Hofmans (1894 – 1968); en
  3. Een ongepubliceerd uit drie delen bestaand boek over het kwalitatieve aspect van getallen van de hand van C. Engels (1922 – 2007).