Skip navigation

Het Open Veld - werk van

Johan Willem Kaiser,
Margaretha Hofmans
en Christiaan Engels.

Deel II

M. Hofmans

Margaretha Hofmans ontving in 1946 een inspiratieve opdracht om, als mensen zich daartoe meldden, menselijke ziekten en noden op te dragen aan de verlossende liefde in de schepping. Zij nam samen met onder anderen J.W. Kaiser deel aan de voorbereiding van de Oude Loo en Open Veld bijeenkomsten. Zij trad niet op als inleider maar nam deel aan de gedachtewisseling.

Daarnaast verzorgde zij van 1960 tot 1967 een inleidend woord voor maandelijkse bijeenkomsten die vanaf oktober tot april in het gebouw van de gereformeerde kerk in Baarn plaatsvonden. Aansluitend beantwoordde zij vragen van de deelnemers.

Deze bijeenkomsten begonnen als zgn. “Economische vraagavonden” voor een aantal geïnteresseerde mannen. Het thema “economie” verdiepte zich daarbij tot de wezenlijke bestaansgrond van de mens. In aansluiting aan deze Economische avonden werden vanaf 1961 maandelijks ook bijeenkomsten voor vrouwen georganiseerd (zgn. “Damesavonden”). Een vijftal malen vond ook nog, voor beide groepen gezamenlijk, een bezinning op Kerstmis plaats. De inleidingen en de gedachtewisselingen van beide series vraagavonden werden door de zorg van W.J. Baron van Heeckeren van Molecaten (1914-2001) tot maart 1961 verkort, en daarna integraal - op de band opgenomen, uitgewerkt en gestencild - ter beschikking van de deelnemers gesteld.

Het totale materiaal van deze bijeenkomsten (51 Economische en 43 Damesavonden) is zo omvangrijk dat op deze site vooralsnog volstaan moet worden met een keuze uit beide series. Deze keuze is in de jaren ‘90 gemaakt door Anneke Engels – van den Broecke (1923 – 2001). Zij begon met de verslagen van de Damesavonden waaraan zijzelf had deelgenomen, en vervolgde met de verslagen van de Economische avonden. De uit deze verslagen samengestelde selectie is, onder de titel “Het licht schijnt in de duisternis”, aan het eind van de jaren 1990 in een particuliere oplaag van ca 300 boeken in omloop gebracht en ook op Cd-rom gezet. Deze in Deel II van deze site opgenomen selectie betreft ongeveer een kwart van de beschikbare tekst. De volledige gestencilde verslagen zijn aanwezig bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. [Zie voetnoot 2]

documenten