Skip navigation

Het Open Veld - werk van

Johan Willem Kaiser,
Margaretha Hofmans
en Christiaan Engels.

Het Open Veld - werk van Johan Willem Kaiser, Margaretha Hofmans en Christiaan Engels

Tot slot

Deze Website valt onder de zorg van de Stichting Open Veld Werk, te Amsterdam, info@stichtingopenveldwerk.nl.

De Stichting heeft ten doel, voortzettende een aantal activiteiten van de Stichting “Landgoed Molecaten”, het beheren van gegevens en belangrijke zaken met betrekking tot het levenswerk van Margaretha Hofmans en Johan Willem Kaiser; het bevorderen van de uitgave respectievelijk heruitgave van de publicaties die reeds zijn verschenen in de “Het Oude Loo” reeks; en het ter hand nemen van andere hiermee verband houdende activiteiten.

Deze website is afhankelijk van particuliere steun. Bijdragen tot het in stand houden van deze website zijn daarom welkom en kunnen worden overgemaakt op rek. NL45ABNA0512697809 (ABNAMRO) (BIC: ABNANL2A): ten name van: Stichting Open Veld Werk, Amsterdam.